РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ПОЧЕТНА
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Контакт
 

 

Агенција за управување со одземен имот

Кеј Димитар Влахов бр.4 , 1000 Скопје

е-пошта: info@odzemenimot.gov.mk

Телефон: +389 (0)2 3254  380

                  +389 (0)2 3209 087

 

Работно време

(понеделник - петок)

од 08:00 до 16:30

Работно време на Архивата

од 08:00 до 15:30

 

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА ПОМОШ И УПАТУВАЊЕ:

Граѓаните може да се информираат за  сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: (02)  3 254 380.

Агенцијата за управување со одземен имот согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации го определи: 

-Неџмедин Фејзула - Помошник раководител на Сектор за правни работи

е-маил: nexhmedin.fejzula@odzemenimot.gov.mk

 

-Лепа Палевска - Раководител на одделение за нормативни и правни работи 

е-маил: lepa.palevska@odzemenimot.gov.mk

 

 


Лице за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост

Арита Хаџиева - Раководител на Одделение за  управување со човечки ресурси, и лице за  меѓународна соработка

Tелефон:  (02) 3 209 087

Email: аrita@odzemenimot.gov.mk

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter