РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ПОЧЕТНА
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Директор на агенција за управување со одземен имот
 

 

 

Директор на Агенција за управување со одземен имот
М- р   Дритон Небиу

 

      Образование:

  • Правен Факултет ,, Јустинијан Први" Скопје 

 

        - Право на интелектуална сопственост

 

  • Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј" Скопје 

         - Магистер по право

 

      Работно искуство:

  • 2017-2018 година, Директор на Државен  Инспекторат за Шумарство и Ловство      

 контакт телефон: 3 209 087
(Прием на странки, секоја среда  11:00 -  15:00 часот)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Влада на Република Северна Македонија
Претседател на Република Македонија
Собрание на РСМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Ден на дрвото, Ноември 2012
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter