Macedonian    sq-AL    English   
Register     
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
 
Директор на агенција за управување со одземен имот
 

 

Директор на Агенција за управување со одземен имот

Г-дин Арсим Азири 

 

  

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter