Maqedonisht    sq-AL   
REEGJISTROHU     
MIRËSEERDHËT
DREJTORI I AGJENSIONIT PËR ADMINISTRIM ME PRONËN E KONFISKUAR
ORGANIZIMI DHE PËRGJEGJSITË
LISTA E INFROMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK
LIGJET DHE AKTET NËNLIGJORE
PYETJE DHE SUGJERIME
KONTAKTI
PËR NE
STRATEGJI
 
Ligjet dhe aktet nënligjore
 

1.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, dobinë pronësore dhe sendet e sekuestruara në procedurë penale dhe kundërvajtëse (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 160/14)

2.Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, dobinë pronësore dhe sendet e sekuestruara në procedurë penale dhe kundërvajtëse (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 43/14)

3. Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, dobinë pronësore dhe sendet e sekuestruara në procedurë penale dhe kundërvajtëse (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 187/13)

4. Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, dobinë pronësore dhe sendet e sekuestruara në procedurë penale dhe kundërvajtëse (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 104/13)

5. Ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për administrim me pronën e konfiskuar, dobinë pronësore dhe sendet e sekuestruara në procedurë penale dhe kundërvajtëse (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 145/10)

6. Ligjit për administrim me mallin e konfiskuar, pronën e konfiskuar dhe sende të konfiskuara në procedurë penale dhe të kundërvajtshme (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 98/08)

 

 

 

 Претседател на Република Македонија
Собрание на РМ
Министерство за правда
Судови на РМ
Царинска Управа на Република Македонија
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter